Ik heb persoonlijk ervaren hoe waardevol haptotherapie is. En ook hoe jammer het is om sessies te moeten missen vanwege de coronamaatregelen. Mijn ervaring is dat het juist van essentieel belang is om je zonder onderbreking de haptotherapeutische vaardigheden eigen te leren maken, bewustwording te creëren en er alert op te blijven de vaardigheden ook in de praktijk toe te kunnen passen. Herhaling met regelmatige sessies zijn mijns inziens daarom zo belangrijk. Ik hoop dan ook van harte dat de haptotherapeuten in Nederland hun zo vak op korte termijn weer mogen hervatten. Zij dóen ertoe.