De haptotherapie richt zich op het bewust worden en het gevoel krijgen voor onze gevoelens, gedrag en denken. Hoe ga ik met mezelf, de ander of het andere om. Haptotherapie herstelt het contact met het gevoelsleven en brengt verstand, gevoel en gedrag bij elkaar. Zodat we bewust van onszelf kunnen zijn, verantwoordelijkheid voor onszelf kunnen nemen en/of de pijn kunnen dragen of verminderen. De therapie bestaat uit gesprekken gericht op het verwoorden van beleving, oefeningen gericht op bewustwording en beleving en verder uit directe aanraking.

Het is een persoonlijke benadering. In een veilige omgeving kan je weer opnieuw in contact komen met je vermogens tot voelen. Pas als je werkelijk kunt voelen en ervaren welke consequenties je eigen gedrag, of het gedrag van anderen op je heeft, kan je keuzes maken die een positieve invloed hebben op de kwaliteit van je leven.