In een periode waarin er veel speelt, Corona, bedrijfsmatige onzekerheid, rouw door een sterfgeval & relatieperikelen. Is haptotherapie voor mij een waardevolle manier om gevoelens van stress, onmacht te benoemen. Deze waar te nemen en het gevoel rond deze thema’s en wat het met mij doet te ervaren. Steeds als ik een haptotherapie sessie heb gehad merk ik dat ik ontspannen ben en de thema’s beter als los en opzichzelfstaand kan zien. Soms een gesprek, een aanraking, of een oefening helpen om mijn lijf en gevoelens bewuster waar te nemen, en dan kan ik er beter naar luisteren.